We noemen in deze dienst de namen van broeders en zusters die zijn overleden na November 2020.
Hun namen staan op de witte steen, n.a.v. Openbaring 2 vers 17.
In de vaas voor elk van hen een roos.
Daarboven een boog van klimop, als teken van Gods blijvende trouw.

Er ligt een koord vanaf de stenen naar de paaskaars, ten teken van verbinding met het Licht van deze wereld. Ook de, dit jaar, geboren baby's zijn opgenomen in de trouw van Gods verbond.
Daarom de strik tussen de klimop.

In de doopvont een blauwe doek: Jezus, de bron van levend water, zegt; kom tot mij, ieder die vermoeid en belast is.

We zijn dankbaar voor de seizoenen waarin gezaaid werd, gewassen konden groeien en geoogst worden: we zien graan, fruit, groenten, aardappelen, mais maar ook de vergeet-me-nietjes die we als zaadjes kregen van de diakonie.

Door de kleurensamenstelling verbeeld het bloemstuk de lutherroos, zijn familiewapen.
Ook te zien op het schilderij achter de bloemen.

Een rood hart in het midden van een witte roos. Daarom heen een hemelsblauw veld en een gouden ring want eeuwig duurt Gods trouw en de vreugde is kostbaarder dan goud. In het midden van het rode hart een zwart kruis ten teken van onze zonden, maar we worden niet veroordeeld vanwege geloof in de gekruisigde.

De schaal waarin deze feestelijke tuinbloemen staan is gemaakt door iemand met "mogelijkheden".
Er staan mensfiguren in.
Het is een feest om weer samen te mogen komen tot eer van onze Schepper!