Deze zondag is een zondag met twee gezichten.
Er is de jubel van de intocht én met het binnengaan van Jeruzalem is er ook de aankondiging van het lijden.

We zien,
Palmtakken op één stam en op de door jute uitgebeelde weg.
Daaronder een rood kleed, verbeeld dat het de lijdensweg is.
Langs de andere stam, de rank van een passiebloem die lijden aankondigt.

God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles

In dit stuk zijn de twee armen van de stam uitgestoken armen naar de hemel. We bidden om groei van de gewassen en zegen op het werk van het komende seizoen. Op de stam zijn klimop en narcissen. De bloembol verbeeldt dat er vanuit het donker toch iets moois komt en de bloem verbeeldt de roep van ons mensen naar God. De klimop blijft altijd groen, want God blijft trouw aan Zijn beloften!
De jutezak verbeeldt de aarde, het mos en het groene kleed verbeelden dat de aarde in het voorjaar weer groen wordt.
Straks mogen de kinderen een zakje pitten meenemen en zaaien. De kalebassen die hier liggen zijn van vorig jaar. Bijzonder dat dat uit zo’n pitje kan groeien!

God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders

De verheerlijking op de berg.
Drie leerlingen zien Jezus met Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze vast willen houden.
De drie hyacinten verbeelden verlangen uit. Gods stem klinkt: dit is mijn geliefde zoon. Uitgebeeld door de witte Amaryllis.God
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven.

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen. 

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon.