Het wiel geeft verbondenheid aan.
En het is zonder begin of einde, zoals de eeuwigheid.
Op het wiel bloemen en touw in de vorm van een boom, de levensboom.
Er zijn ook 9 rozen in verwerkt, we gedenken 9 overleden broeders en zusters.
Onder de boom witte stenen met hun namen.
Het blauwe doek geeft water aan, het loopt van de Paaskaars naar de doopvont als teken van levend water en Gods verbondsbeloften.

In de Petrakerk? Ben je actief lid van de gemeente? Zoals de schoenen rond het kerkje.
Of vul je de zondag liever anders in. Zoals de sport- wandelschoenen en sloffen laten zien naast de bloementafel.

Vele graankorrels vermalen
tot één brood.
Vele druiven samengeperst
in één beker.
Brood en wijn
om te delen:
een nieuw verbond.

Er is veel gebrokenheid in deze wereld.
Ver weg (de kettingen) en ook dichtbij.
Er ligt voor ons een opdracht van omzien naar elkaar (het brood)
Maar er is hoop: Daarom de gele chrysanten 💛 en de groene klimop als teken van Gods altijd blijvende trouw. 💚