De eerste adventskaars is de kaars en de zondag van de hoop.

Wij mogen hopen op de goede afloop die onze betrouwbare God ons mag geven. Wij vestigen onze hoop op onze God!

In Memoriam
De schijnbaar vaste grond zie ik vervagen
terwijl je langzaam uit mijn handen glijdt.
Waar ga je heen? Als door een zee van tijd waarin je naar de einder wordt geleid?
Of daar  voorbij? Geen vroeger meer,of later, geen houvast dan de zekerheid
van iemand die jou voorgaat op het water.

Van graan naar brood.
Iedereen mag daar zijn eigen gave en kleur iets in betekenen.
Dankbaar mogen we zijn, ieder op zijn eigen manier. De diverse kleuren geven uiting dat iedereen dat op zijn eigen manier mag doen.
Het stuk is naar boven gericht Hem zijn de dank.

Samen voor elkaar, als gemeente én de stad

De krans op de vaas staat voor verbinding. We zijn met elkaar verbonden maar toch verschillend. Dit is te zien in de verschillende bloemen: uitbundig, bescheiden, kleurrijk en levendig. We waaien uit naar buiten/de stad, verbeeld door het  gras.