“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan 
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.” 

Het is Pasen
een nieuw begin om te
leven met het hart.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch tot ter dood bemind.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer.
De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen 
dat wat rechtvaardig lijkt 
met geweld nemen
wat geen recht doet 
bloed en wijn
een nieuw begin.