Het blad van de vingerplant staat symbool voor Gods liefde voor de aarde.
De gerbera,'s en het gipskruid staan symbool voor de apostelen en de gemeente, omhoog kijkend naar de hemel.

5 Jongeren doen belijdenis van hun geloof.

In een 5 puntige schaal een vaas met 5 verschillende kleuren gerbera's.
Het zijn alle 5 verschillende personen en toch één met de gemeente (het gipskruid) en met Christus, ook hun L-I-C-H-T voor de toekomst.
De 5 witte rozen worden na hun JA- woord door de jongeren in de vaas in het doopvont gezet.

De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond.

één Geest
één vast vertrouwen
één doop
één heil'ge dis
één Heer op wie te bouwen haar troost en rijkdom is
De kleuren van het bloemstuk zijn de kleuren van het nieuwe logo:
Groen: aarde
Blauw: water
Geel: licht

Licht staat ook symbool voor hoop, we zijn hoopvol onderweg in Gods geschapen wereld.

Het wit van het gipskruid staat voor de gemeente, maar ook voor hen die ons zijn voorgegaan:
Een wolk van Gods getuigen omringd ons in de strijd.

Achter het bloemstuk de deksel van de doopvont met ✝️

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld; Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht.