De stekelige krans verbeeld de onderdrukking.
Lelietjes van dalen als teken van hoop.
De oranje vaas als geheven handen naar het licht. 
En de Paradijsvogel bloem bazuinen de vrede uit.

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan 
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.” 

Het is Pasen
een nieuw begin om te
leven met het hart.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch tot ter dood bemind.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”