Het stuk verbeeld verbinding. Dit is te zien in de krans en in de zogenaamde tweelingvazen die met elkaar verstrengeld zijn. Er is verbinding met elkaar hier, nu er weer meer mensen in de kerkzaal mogen. Verbinding is er ook door het Avondmaal met de mensen thuis en door de doop van de kleine Rinse en Noor. Zij wordt hiermee opgenomen in de Petragemeente. 

Vandaag denken we speciaal aan de vervolgde kerk. Ook daar is Gods bescherming!
Wij mogen hen niet vergeten: de "vergeet me nietjes" staan in een kring om de vaas.
Ook, om de vaas, een stekelige krans en prikkeldraad: symboliek voor de gevangen situatie van onze verre geloofs broers en zussen. Hun tranen worden weergegeven door de afgevallen blaadjes van de vergeet me nietjes. Onder het zwarte doek is toch ook een wit doek: eenmaal zal God alle tranen wissen!
De paaskaars brand als teken van verbondenheid.

Toen de Pinksterdag aanbrak waren ze allen bij elkaar... en er verschenen op hen tongen als van vuur.
De mensenmenigte is uitgebeeld door de rode besjes. De 12 apostelen door de margrietjes en daarbij 12 vlammetjes van rode klaver.
Dat de Geest ook op ons komt vanuit de Hemel is te zien in de kronkelende bamboe.

Jezus beklom met de apostelen een berg, daar zegende hij hen. ‘Zie ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Jezus onttrekt zich aan de ogen van de apostelen. Jezus is niet meer daar waar we Hem willen zien.

Een witte roos omgeven door fluitenkruid. Daaronder de apostelen, bloemen met een open hart naar de hemel, als beeld voor het openstaan voor de komst van de Geest.