13 verschillende bloemen, 13 verschillende jongeren belijden vandaag hun geloof.
De bloemen staan in een vuurkorf om uit te beelden dat het vuur van de Geest brandende moet worden gehouden. De bloemen hebben vurige kleuren.
De Geest kan alleen werken als we verbonden zijn en blijven met God, vandaar de altijd groen blijvende klimop. God blijft trouw aan Zijn beloften in de doop gegeven. Vandaar de oude doopvontschaal van de Petrakerk.
Daarin druiven en druivenranken, als teken van de vruchten van de Geest,
de zichtbare geloofsgroei. "Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken"

Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid.
Het klonk als of het hard begon te waaien.
Het was overal in huis te horen.
Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek.
Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige geest in alle gelovigen…

Een wolk onttrok Hem aan hun oog.

Drie witte roze zijn het symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
De gerbera’s staan voor de nieuwe ambtsdragers.
De blik omhoog gericht om samen met de gemeente (het gipskruid) de Here te dienen.