In Johannes 7 spreekt Jezus over Zijn lijden.

Zie het gebroken brood, de druiven/wijn en doornenkroon.

In de verzen 37 en 38 zegt Hij: " Kom ... en drink van het Levende water”

Ichtus - Jezus Christus Gods Zoon Redder

Laat in uw kruik mijn tranen zijn geteld (ps 56:3)

Sier ui: veel vluchtelingen verlangen naar uitzicht
Papaver: zaaien uit en bloeien onder de meest moeilijke omstandigheden
Roos: liefde
Klimop: hoop

U ziet uitgebeeld:

De zendingsopdracht, ga dan heen.... vandaar de globe
Om stand te kunnen houden in de strijd, gladiolen (gladiatoren)
De bloemen hebben de vorm van een zwaard, (Efeze 6:17) het zwaard van de Geest dwz. Gods Woorden
De strelitia's (vogelbek bloemen) hebben de kleur van vuur tongen, het zijn er 3, Vader, Zoon en Geest, altijd bij ons in de strijd
Grassen verbeelden uitwaaierende beweging
Graan: het was de 50ste dag na Pesach, het feest van de eerstelingen van de oogst.

Jezus zei:

God heeft Mij alle macht gegeven,  in de Hemel en op de aarde.
Ga op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen .....
Ik ben met  jullie, alle dagen, totdat de nieuwe wereld komt!"

Mattheüs 28:18-20