Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch tot ter dood bemind.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer.
De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen 
dat wat rechtvaardig lijkt 
met geweld nemen
wat geen recht doet 
bloed en wijn
een nieuw begin.

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.”

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin.