Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos, de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de engelen die voor Jezus zorgen. 

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon.

Thema; bezinning

Oud: de krans met oude hortensia.

Nieuw: de witte Amaryllis.

Daar tussen 7 rode rozen voor 
de overledenen.

Touw: verbinding met hierboven 
én het doopvont met 4 feestelijke 
bloemen voor 4 baby's.

De klok staat op 5 voor 12. 
Tijd voor bezinning en daarvoor 
het paarse kleed, ingetogenheid.

De stronk van Isai zal tot bloei komen (Jesaja 11:1)

Zonder kribbe geen kruis.
De altijd groen blijvende klimop: Gods Trouw.

De vierde adventskaart is de kaars van de liefde.

Hier mogen wij ons verwonderen over de grootsheid van Gods liefde om zijn enige zoon te geven voor onze zonden en redding.