De stronk van Isai zal tot bloei komen (Jesaja 11:1)

Zonder kribbe geen kruis.
De altijd groen blijvende klimop: Gods Trouw.

De vierde adventskaart is de kaars van de liefde.

Hier mogen wij ons verwonderen over de grootsheid van Gods liefde om zijn enige zoon te geven voor onze zonden en redding.

De derde Adventskaars is de kaars van vreugde.

Hier delen wij de vreugde om de eerste komst van Jezus op aarde indertijd en kijken wij met evenveel verlangen uit naar zijn tweede en definitieve terugkomst. 

De tweede adventskaars is de kaars van voorbereiding.

Wij vragen aan de Heilige Geest om hulp en om voorbereid te zijn als Christus Jezus komt als onze reddende God.