Johannes herkent in Jezus de Messias.
Met open handen, verbeeld door grote bladeren, vervult hij zijn taak.
Het licht breekt door verbeeld door de kleur roze.

Zie, kijk hoe van uit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waar zoveel donker is.
Goede God
dat wij met open handen
door het leven gaan
om uw liefde te ontvangen.

Johannes is de wegbereider voor de Messias. De stem die roept in de woestijn.
In de schikking een pad van stenen, het symbool voor de wegbereiding.
De witte bloem geeft de bloei van de gemeente weer
als zij samen het pad van de wegbereiding volgen.

Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waar zoveel donker is.
Goede God
sterk in ons het verlangen naar bloei.
Dat wij in ons denken,doen en laten
Uw weg gaan.

Zie, kijk hoe in geloof
de hoop vanuit liefde groeit
in een wereld waar alles zo donker is.
Goede God wakker ons verlangen aan
om de tekens te verstaan
die vertellen over uw toekomst.

Dankdag voor gewas en arbeid.
Gewassen in de vorm van graan, druiven,hop, zonnebloemen en (sier) appeltjes.
Maar ook arbeid:de gieter en de zeef.
Ook staan de zonnebloemen voor geloof en de klimop voor Gods trouw.
Vanuit dat geloof en in verbondenheid met onze naaste mogen we geven,ook aan de voedselbank.