In de adventtijd keken we uit naar kerst.
Nu is het kerst en nog steeds kijken we uit, maar nu naar Christus wederkomst.

Hij heeft dat bekend gemaakt.
Dat lezen we in Openbaring 22:16
"Ik heb Mijn engel naar je toe gezonden om deze dingen bekend te maken...
Ik ben de stralende Morgenster"

Het "uitzien naar" wordt weergegeven door het raam, daarachter zien we een ster op het hout, Christus kwam om te sterven aan het hout.

Helaas zien wij nu nog als door een gebroken spiegel (1Cor.13)
In het raam en ook in de spiegel zien we een kruis.

Het oude lied "de dorre vlakte der woestijnen" vers 4 gaat over verdwaalden die bij duizenden zoeken naar een welbereide baan.
Uitgebeeld door het groene doek en de steentjes.
In het lied gaat het over "groene meien" dat zijn groene versieringen.
Zo zijn ze onderweg en mogen de kroon ontvangen.

Er branden drie kaarsen.
Naar aanleiding van het oude lied "de dorre vlakte der woestijnen" zien we nu een uitbreiding van het stuk met een staf die de kreupele niet meer nodig heeft omdat hij van vreugde voor zijn Heer kan springen.
En bloemen die we mogen zien, terwijl we blindgeboren zijn.
Er is stromend levend water uit een zilveren beek.

Er branden twee kaarsen. In Jesaja 35:3 en 4 staat (samengevat) "Wees sterk, houd moed, geef niet op. God komt jullie bevrijden." Naar aanleiding daarvan is het stuk uitgebreid met touw en een hart met bemoedigend spreuk: "Een hart onder de riem."