Boven de Slotkapel in Wittenberg is de Lutherroos te zien.

Het verbeeld:
Een zwart kruis, vanwege onze zonden. Daaromheen een rood hart, de liefde van Christus. Dit staat in een wit vlak. Wit de kleur van vrede, troost en vreugde. Deze roos staat in een hemelsblauw veld, dit verwijst naar Hemelse vreugde. Daaromheen een gouden ring, dit verwijst naar de eeuwige zaligheid, immers een ring heeft geen begin en geen einde.
En goud is kostbaarder dan alle metalen.

Al deze kleuren en symbolen zien we terug in het stuk.

Oud en jong, veelkleurig, onderweg.
Zoals "gemeente zijn" bedoelt is.

Christus' liefde voor ons, uitgebeeld door de rode roos.
Hij stelde het Avondmaal in tot Zijn gedachtenis: Brood (graan) en wijn.
We vieren het totdat Hij komt: de -trompet- lelie verbeeld de bazuin die dan zal klinken.

8 Jongeren zeggen "JA" tegen Gods liefde voor hen.
Daarom 8 rozen in het bloemstuk.
Ze zijn daarmee opgenomen in de gemeente van Christus.
Dit is uitgebeeld door de cirkel van het wiel en de verbinding met de Paaskaars.
Ook vingerplantblad en klimop: als symbool voor Gods blijvende, dragende zorg.
Als teken van het Avondmaal waar deze 8 jongeren nu ook aan mogen deelnemen zijn graan en druiven gebruikt.
En de blauwe doek als teken van de doop, kort of lang(er) geleden.