De Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn een federatie van plaatselijke kerken: gemeenschappen van christenen in een bepaalde plaats of regio.

Wij willen eerst christelijke kerken zijn. En geloven dat we deel uit maken van de ene heilige, algemene, christelijke kerk, die Jezus Christus als de Zoon van God in deze wereld vergadert.

We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God, die zijn zoon Jezus Christus aan ons geeft om onze redding mogelijk te maken en die ons zijn Heilige Geest heeft gezonden. We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft en proberen dat zoveel mogelijk in praktijk te brengen. De Bijbel is onze leidraad voor het leven van elke dag.

Bij het luisteren naar Gods Woord moet er ook voor gezorgd worden dat er een goede uitleg is, waarbij we het belangrijk vinden dat eigen gedachten en gevoelens steeds weer getoetst moeten worden aan wat er in de Bijbel geschreven staat. In onze kerkdiensten staat de preek dan ook centraal.

We willen samen met God omgaan. Dat bepaalt ook hoe we met elkaar en anderen omgaan en hoe we zelf willen leven. We proberen de liefde die Jezus had, ook uit te dragen en in ons dagelijks leven zoveel mogelijk op Hem te lijken. Als gemeente van Christus vormen we een grote familie, broers en zussen door het geloof. We ontmoeten elkaar minstens elke zondag en op feestdagen om te luisteren, te zingen, te bidden, te delen en elkaar te helpen. Om te leren God en onze naaste lief te hebben, zoals Hij dat graag ziet.