Het kruis is neergehaald. Het graf in de tuin is leeg, de doeken liggen opgerold. De NIEUWE Paaskaars brand: de HEER is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Een sober stuk met kruis en doornenkroon. De weg naar het kruis is uitgebeeld door de jutezak en stenen. We vieren ook het Avondmaal: De paaskaars brandt, Christus gaf Zijn leven voor ons, uitgebeeld door graan en druiven.  Naar aanleiding van de tekst voor de preek: Matth 26: 31. De Herder en de schapen: de rode roos op het kruis en de katoen pluisjes tussen de stenen.

Loof en groen in onze handen
opgaan naar Jeruzalem.
Verwachting in ons hart
misschien zien we Hem.

We roepen mee of kijken uit
daar komt Jezus!
Hij lijkt moe.
Hosanna klinkt het luid
wachtend op respons.

Maar dat gezicht
is niet van een koning.
Meer een van ons!

Uitleg bloemstuk;
Palmtakken en bloesem verwelkomen Jezus, Blijdschap gaat over in volkswoede en verraad. Het eindigt in een tragedie…
Rode bloemen (ranonkels en anjers) en het rode kleed vertolken de woede en verraad. Dood hout is Zijn dood, onze verlossing.
Gebogen bloesemtakken als onze ontferming.

Verbonden aan elkaar, door Christus het licht, een eenheid.
Vanwege de 40 dagen tijd op een ondergrond van een paars kleed en jutezak, als teken van inkeer en verootmoediging.