We naderen Kerst, waarop we denken aan de geboorte van het Kind Jezus.
In Lucas 1 lezen we dat de Engel de zwangerschap van Maria aankondigt.
De bloembol van de amaryllis verbeeld de verwachting.
Er is iets moois op komst voor de wereld en voor ieder mens persoonlijk, uitgebeeld door de driehoekige triangel.

In Johannes 3 wordt gesproken over Johannes de Doper, de wegbereider naar een betere, lichte toekomst.

En in Jesaja 65 klinkt de boodschap over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Het groene mos doet denken aan groei.
En groen is de kleur van nieuw leven, de weg naar het nieuwe leven.

In Jesaja wordt gesproken over een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.
De Here is nabij.
Gerechtigheid wordt uitgebeeld door de kleur wit, kwetsbaar, zoals een bloem.
Zo ook wij mensen.
De rechte en de kromme tak:
wat krom is zal recht worden.

Leer van de vijgenboom: als de knoppen en blaadjes komen is de zomer in aantocht.
Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld.
De driehoek symboliseert de verbinding God, de mens en de andere mens.
De open schaal: waar je wieg ook heeft gestaan, door de komst van Christus in de kribbe mag je leven tot bloei komen.