In Johannes 3 wordt gesproken over Johannes de Doper, de wegbereider naar een betere, lichte toekomst.

En in Jesaja 65 klinkt de boodschap over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Het groene mos doet denken aan groei.
En groen is de kleur van nieuw leven, de weg naar het nieuwe leven.