Het kruis met een doornenkroon en Judaspenningen en één witte roos. Onderaan het kruis rode ranonkels. Het bloed dat voor ons vloeide.
De kronkeltakken staan voor verwarring van de mensen bij het kruis.
Kronkeltakken in een wolk van gipskruid. Symbool voor de situatie waarin we nu leven als gevolg van de Corona perikelen. Verwarring en onzekerheid.  Onze weg is, zeker tegenwoordig, niet recht. We weten niet welke kant we opgaan. De wolk benadrukt dat nog eens dat we zelf maar beperkt zicht hebben en niet ver vooruitkijken kunnen kijken.

Jezus deed grote wonderen: water in wijn veranderen, genas zieken, voedde 5.000 mensen met vijf broden en twee vissen, liep over water etc.  Op een dag als goede vrijdag lijkt het dat dat allemaal tot stilstand is gekomen. Wat is ervan over?  Gesymboliseerd door een eens zo sterke boomstronk die is overgroeid door mos. Er is niets meer te zien van de ooit zo grote boom.

De stilte en somberheid wordt ook  nog eens tot uiting gebracht door de gesloten bol. Het graf gaat/is dicht. Het lijkt wel voorbij….

In stilte op weg naar Pasen……….

Deze zondag is een zondag met twee gezichten.
Er is de jubel van de intocht én met het binnengaan van Jeruzalem is er ook de aankondiging van het lijden.

We zien,
Palmtakken op één stam en op de door jute uitgebeelde weg.
Daaronder een rood kleed, verbeeld dat het de lijdensweg is.
Langs de andere stam, de rank van een passiebloem die lijden aankondigt.

God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles

In dit stuk zijn de twee armen van de stam uitgestoken armen naar de hemel. We bidden om groei van de gewassen en zegen op het werk van het komende seizoen. Op de stam zijn klimop en narcissen. De bloembol verbeeldt dat er vanuit het donker toch iets moois komt en de bloem verbeeldt de roep van ons mensen naar God. De klimop blijft altijd groen, want God blijft trouw aan Zijn beloften!
De jutezak verbeeldt de aarde, het mos en het groene kleed verbeelden dat de aarde in het voorjaar weer groen wordt.
Straks mogen de kinderen een zakje pitten meenemen en zaaien. De kalebassen die hier liggen zijn van vorig jaar. Bijzonder dat dat uit zo’n pitje kan groeien!

God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders

De verheerlijking op de berg.
Drie leerlingen zien Jezus met Mozes en Elia. Het is een hemels moment dat ze vast willen houden.
De drie hyacinten verbeelden verlangen uit. Gods stem klinkt: dit is mijn geliefde zoon. Uitgebeeld door de witte Amaryllis.God
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven.