Nieuws

Profielschets gemeente

PETRAKERK HARDENBERG-CENTRUM: KERK IN BEWEGING

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hardenberg-Centrum is kerk in een bij vakantiegangers geliefde streek: rijk aan natuurschoon, maar ook rijk aan voorzieningen. Het is een gebied, waarin op een betrekkelijk klein oppervlak, veel GKv-gemeenten zijn. Het grondgebied van de "Petrakerk" is het centrum van de stad Hardenberg. We zijn echt een "kerk in beweging". We groeien in aantal, maar hebben, terugkijkend, ook een aantal ontwikkelingen meegemaakt:

 • We zijn van anderhalf naar één predikant gegaan;
 • We beogen met de instelling van wijkteams en het regelmatig beleggen van wijkavonden het ambt van alle gelovigen meer inhoud te geven;
 • We tellen meer jonge gezinnen dan enkele decennia geleden;
 • We kennen veel liturgische vrijheid en variatie in de erediensten;
 • We hebben een open houding naar andere Christenen om ons heen en proberen steeds meer missionair te zijn;
 • We ondervinden, net als andere kerken, de veranderingen in maatschappij en kerk;
 • We bezinnen ons serieus op vraagstukken van deze tijd: de plaats van de vrouw in de kerk;
 • Hoe om te gaan met homofiele gemeenteleden die een relatie aangaan in liefde en trouw; hoe besteden we de zondag als dag van de Heer en wat betekent dit voor de erediensten op die dag;
 • We proberen volop gemeente te zijn met "hart naar Boven, naar Binnen en naar Buiten"

Dat alles vraagt bezinning op waar we staan en als gemeenschap naar toe willen. Het heeft sterk te maken met de vraag: "Hoe zien we de kerk van de toekomst?" Niet voor niets was dit een van de gemeentethema's van ons kerkelijk seizoen 2017-2018.

In aanloop daarop heeft de kerkenraad zich bezonnen hoe de samenstelling van de gemeente is, welke sterke en zwakke punten onze gemeenschap kent en wat onze kansen en bedreigingen zijn. Die bezinning heeft geen vaststaande conclusie opgeleverd, maar is een startpunt om aan een aantal activiteiten verder vorm te geven.

De meest recente gegevens laten zien dat 2/3e van de gemeente bestaat uit leden onder de 65 jaar en het andere 1/3e deel daarboven. Er is een groeiende aanwas van jongeren (zowel alleenstaanden als jonge gezinnen). Hieronder geven wij u een beeld van de samenstelling en leeftijdsopbouw van onze gemeente:

Zonder te willen stigmatiseren kunnen we wel stellen dat verschillende leeftijdsgroepen ook verschillende behoeften hebben. Enerzijds zit dat in de behoefte van pastorale aandacht en zorg, aan de andere kant in de vraag hoe het kerk-zijn wordt beleefd.

Onderstaande “kenmerken” van de gemeente zijn afkomstig uit een “brainstorm” van de kerkenraad, waarin spontaan en zonder veel discussie diverse elementen zijn benoemd:

 •  Hardenberg-Centrum wordt als een warme gemeenschap ervaren, waarin nieuwkomers zich snel thuis (kunnen) voelen. Dat geldt echter niet voor iedereen. Voor wie zich niet snel “geeft”, is het moeilijker om er “tussen te komen”. Dat vraagt om initiatief om aan te sluiten bij bijvoorbeeld wijkavonden, broers-en zussenactiviteiten, startzondagactiviteiten, etc..
 • Missionaire activiteiten vinden nog beperkt, maar wel in toenemende mate plaats. En we zijn van plan daar meer werk van te maken. 
 • De betrokkenheid is divers. Een deel van de gemeente is actief in het bezoeken van kerkdiensten, het deelnemen aan activiteiten, gemeente- en wijkavonden, onderling pastoraat en diaconaat, omgaan met vernieuwingen, etc. Een ander deel toont zich minder betrokken, ook in het verantwoordelijkheid kennen en nemen voor taken in de kerk e.d.
 • Er is sprake van een afnemende lees- en studiecultuur. De dreiging van consumptief denken en handelen is, net als overal in de maatschappij, aanwezig.
 • We staan gezamenlijk voor een aantal vraagstukken, die deels te maken hebben met kerkelijke ontwikkelingen, zoals de invulling van de zondag (2e dienst); ambtsdragers (aantal en M/V); de binding van jongeren met het “instituut” kerk; de behoefte aan ouderenpastoraat; verdere intensivering van “het ambt van alle gelovigen” in wijk of kring en een meer missionaire houding naar “buiten”.

Samenvattend: We komen vanuit een situatie met 1,5 predikant, leggen de focus op het “wijkwerk”, waarin de wijk(leden) meer verantwoordelijkheid heeft/hebben gekregen; hebben nog een bestaand ouderenpastoraat door de emeritus-predikant; ondervinden groei van de gemeente met meer jonge gezinnen en staan als kerk van deze tijd voor vraagstukken van deze tijd. Dit alles brengt ons in een situatie, waarin we op zoek zijn naar een:

tweede (parttime) predikant of kerkelijk werker met preekbevoegdheid.

De extra kracht staat de huidige predikant en de wijkteams bij in:

 • Prediking;
 •  (crisis)pastoraat;
 • Onderwijs;
 • Ondersteuning en coaching van de wijkteams;
 • Het laten groeien van de gemeente in pastorale, diaconale en missionaire activiteiten.

Op zaterdag 6 oktober 2018 verschijnt er een advertentie in het “Nederlands Dagblad”. Een week later staat diezelfde advertentie in “Onderweg”. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 10 november 2018 reageren door hun sollicitatie te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samen zingen Hardenberg

Wat hadden we de laatste keer in maart weer een fantastisch koor: ongeveer 600 zangers en zangeressen.
En wat een geweldige lofzang voor God werd er ten gehore gebracht onder leiding van onze musici.

Dit gaat D.V. binnenkort ook weer gebeuren.
U kunt de volgende datum alvast in uw agenda noteren:
Zaterdag 9 juni o.l.v. Herman Boerman - orgel, Gerhard Meerholz - synthesizer en Gert Pannekoek - bariton.
De collecte is deze avond bestemd voor omroep NOOS. Deze omroep krijgt minder subsidie. Zij verzorgen o.a. kerkdiensten via de omroep, Gloriesound – gewijde muziek enz. Wij willen deze christelijke afdeling graag steunen.
Natuurlijk is er weer koffie of thee en gelegenheid om nog even gezellig na te praten.
De aanvang is 19.30 uur.
Parkeren is gratis onder het gemeentehuis.
Wij willen u 9 juni graag begroeten in de Höftekerk te Hardenberg.

Commissie Samen Zingen Hardenberg

Intranet Petrakerk

Beste gemeenteleden,

Sinds kort hebben we naast onze hoofdsite https://petrakerkhardenberg.nl
nu ook een beveiligd intranet deel en is alleen bedoeld voor leden van de Petrakerk.
Op dit beveiligde deel vindt u onder andere een soort van smoelenboek (Wie is Wie) waarbij u zelf een foto kunt uploaden. Verder vindt u hier het jaarboekje, kerknieuws, ledenlijst en kunt u attestatie aanvragen doen richting kerkelijk bureau.

U komt hier door naar de hoofdsite te gaan en te klikken op de knop inloggen
Wanneer u hier nu voor het eerst gaat inloggen geef dan het e-mail adres in welke u aan de kerk hebt opgegeven en vervolgens wordt er een wachtwoord naar uw e-mail adres gestuurd en kunt u inloggen. Wanneer nu het e-mail adres niet bekend is krijgt u hiervan bericht op de site en gaat er vervolgens een mail naar kerkelijk bureau. Deze kijkt dan of u lid bent en wanneer dit het geval is wordt dit toegevoegd aan het ledenbestand etc. en wordt u hierover geïnformeerd.

Voor vragen over hoe en wat ga dan naar de link Help of vul het Contactformulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie retour.

Met vriendelijk groet,
De CVB

Webbeheer: Gert Hutten
Kerkelijk bureau: Henk Nieuwenhuis

Dagelijks Woord

Preekrooster

16-12-2018 11:00 Ds. J. J. Poutsma
15:00 Ds. J. Th. Jonkman
23-12-2018 11:00 Ds. R. Tigelaar, Baalderveld –Oost
15:00 Ds. T. Waalewijn, Lutten