Tijdens de afgelopen corona-weken en in ieder geval nog tot en met de herfstvakantie staan de kerkdeuren van de “Höftekerk” elke dag van 10 – 12 uur en op donderdagavond van 19:00 – 20:30 uur open.
Mensen, die behoefte hebben aan een moment van stilte, bezinning of het branden van een kaarsje kunnen binnenlopen. Ook is er ruimte voor een eventueel pastoraal gesprek.
Een initiatief van het Platform van Kerken, met medewerking van de plaatselijke PKN en de GKv (Petrakerk).
Omdat de kosters van de “Höftekerk” al die weken hun medewerking hieraan hebben verleend en nog verlenen, werd hen namens het Platform van Kerken door bestuurslid Roelie Brink een bloemetje overhandigd.

 

De wekelijkse kerkdiensten beginnen om 10:00 uur. In verband met de corona-maatregelen dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan via de Kerk App van Scipio, maar ook via het telefoonnummer van de scriba: 06-11047986. 

’s Middags wordt er om 15:00 uur een kerkdienst uitgezonden uit één van de landelijke GKv, NGK of CGK-kerken. Deze diensten worden uitgezonden door “Beleef Mee” (een onderdeel van “De Luisterpost/Bralectah”).

Zowel de diensten van de eigen gemeente als de middagdienst van de landelijke kerken zijn te bekijken en te beluisteren via deze website en/of via “kerkdienstgemist.nl”.

Het preekrooster vind u op deze site of door te klikken op volgende link: https://petrakerkhardenberg.nl/de-gemeenschap/kerkdiensten

Collecten:
U kunt bijdragen aan de collecten via de Kerk App van Scipio.
Ook mag u een bijdrage overmaken op de volgende bankrekeningen:

NL93 RABO 0324 9114 24 t.n.v. GKv Hardenberg-Centrum
NL 27 RABO 0324 9113 51 t.n.v. Diaconie GKv Hardenberg-Centrum

Laten we er bij stil staan dat de kosten van de kerk wel doorgaan en dat we door de huidige crisis nu of in de toekomst mogelijk extra hulp zullen willen bieden!

 

 

Sinds enkele maanden kunt u op de website onder 'Album' bloemstukken vinden die door een aantal gemeenteleden worden gemaakt. Dit wordt meestal gedaan voor speciale zondagen of diensten en hebben een liturgische betekenis. De gemeenteleden die het bloemschikken verzorgen zijn:

Annie Wilts
Harmke Withaar
Annie Souman
Else Smeding
Nel Suithoff
Martha Hofsink
Agnes Kieft

Klik op onderstaande link voor de bloemstukken.

https://petrakerkhardenberg.nl/speciaal/liturgische-bloemstukken

 

Zoals u weet vergadert onze Generale Synode momenteel. Over de vergadering verschijnt regelmatig  een “synodejournaal”.
Zo is er al een verslag van de gehouden bidstond in Goes en een journaal over het bezoek van de afgevaardigden van buitenlandse kerken aan de synode.
Er zullen waarschijnlijk nog meerdere “journaals” volgen. Voor wie daar belangstelling voor heeft, ze zijn te vinden op onderstaande link:

https://lv-gs2020.nl/synode-journaal/

Beste gemeenteleden,

We hebben de intranetsite afgesloten want het is nu mogelijk om op betere en veiligere manier (Wet op Privacy, AVG) middels een 'Kerk App' diverse ledeninformatie te verkrijgen. Deze app is uitsluitend bedoeld voor leden van de Petrakerk GKv Hardenberg Centrum. Hier vindt u onder andere een actuele ledenlijst, kerknieuws, geven voor collecten en doelen etc.

Voor tekst en uitleg ga naar de link rechts bovenaan op de website of klik op onderstaande link.

https://petrakerkhardenberg.nl/kerk-app