De stronk van Isai zal tot bloei komen (Jesaja 11:1)

Zonder kribbe geen kruis.
De altijd groen blijvende klimop: Gods Trouw.