Vanuit Gods beloften van kribbe en kruis vieren we de geboorte van het Koningskind,
met daarbij de opdracht levende wijnranken te zijn en die boodschap door te geven.

*Belofte is uitgebeeld door de klimop.
*Kribbe:de lelies in het doopvont.
*Het kruis is gemaakt van druivenranken.
*De hoorn (sjofar) is symbool van de oproep deze boodschap door te geven
*De kroon staat ook voor Christus lijden.
*Kribbe en Kruis zijn verbonden door het witte doek.

Deze dag horen we over Maria.
Zij geeft zich om ruimte te maken voor het Kind van God.
In de schikking zien we hoe Gods liefde in het verborgen is gegroet.

Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waar zoveel donker is.
Goede God
sterk in ons het verlangen
om ons over te geven aan Uw liefde
ruimte te maken voor de verwachting
van Uw Mensenkind.

Johannes herkent in Jezus de Messias.
Met open handen, verbeeld door grote bladeren, vervult hij zijn taak.
Het licht breekt door verbeeld door de kleur roze.

Zie, kijk hoe van uit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waar zoveel donker is.
Goede God
dat wij met open handen
door het leven gaan
om uw liefde te ontvangen.

Johannes is de wegbereider voor de Messias. De stem die roept in de woestijn.
In de schikking een pad van stenen, het symbool voor de wegbereiding.
De witte bloem geeft de bloei van de gemeente weer
als zij samen het pad van de wegbereiding volgen.

Zie, kijk hoe vanuit geloof
in de liefde de hoop groeit
in een wereld waar zoveel donker is.
Goede God
sterk in ons het verlangen naar bloei.
Dat wij in ons denken,doen en laten
Uw weg gaan.