“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer.
De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen 
dat wat rechtvaardig lijkt 
met geweld nemen
wat geen recht doet 
bloed en wijn
een nieuw begin.

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.”

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin.

“Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. ‘Jullie moeten je leven veranderen’, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”

Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.