Vele graankorrels vermalen
tot één brood.
Vele druiven samengeperst
in één beker.
Brood en wijn
om te delen:
een nieuw verbond.

Er is veel gebrokenheid in deze wereld.
Ver weg (de kettingen) en ook dichtbij.
Er ligt voor ons een opdracht van omzien naar elkaar (het brood)
Maar er is hoop: Daarom de gele chrysanten 💛 en de groene klimop als teken van Gods altijd blijvende trouw. 💚

Het begon met een gezamenlijke fietstocht.
Uitgebeeld door het wiel en de vaasjes-vaas.
Daarin allerlei soorten en maten bloemen, zoals we een gemeente zijn van allerlei verschillende personen. Toch samen één en elkaar tot steun.
Daarvoor hebben we de Geest nodig, uitgebeeld door het rode kleed.

Avondmaal: brood en druiven.
Doop: blauwe en roze bloemen in de schaal met water.
Beide mogelijk door Christus het LICHT.