Als gemeente vieren we het Heilig Avondmaal.
Dit wordt weergegeven door brood, druiven en druivenranken.
Christus leed en stierf voor ons uit Liefde - de rode roos-
Ook is er een donker gekleurde kaars, Zijn lijden was zwaar maar tegelijkertijd is Hij het Licht van de wereld.

Bidden is opzien naar de Hemelse Vader.
En Hij ziet naar ons om in Zijn liefdevolle zorg voor de schepping waardoor graan, groenten en planten groeien.

Deze week ging het in de podcast over getuige zijn. God wil ons gebruiken om Zijn betrouwbaarheid door jou heen zichtbaar te maken. Wat hebben we daarbij nodig? Niets anders dan opzien naar Hem.

Voor de Petra gemeente ook gemeentezondag. In het midden van het hout is een roos als symbool van liefde. Jezus leven op aarde was Zijn Liefde voor ons mensen. Die weg liep wel uit op Zijn sterven. Dit wordt weergegeven door de stekelige krans. Door Hem zijn we ook verbonden aan elkaar als gemeenteleden (de klimop) nu we fysiek de verbondenheid minder voelen mag dit een bemoediging zijn.