Het graf is leeg,
De steen is weggerold...
En ze zagen de doeken opgerold liggen...
De druiven verwijzen naar het Avondmaal:
"We zien uit met groot verlangen naar Zijn verschijning, naar de bruiloft van het Lam, als Hij de wijn met ons nieuw zal drinken "
Wát een dag zal dát zijn!

Op het hout zijn 3 kruizen aan gebracht.
Om het hout heen een rood kleed als symbool voor Christus lijden.
De haan heeft gekraaid...
Het is donker op Golgotha...
Maar het mag ook weer licht worden!
In de opening van het hout is een steen gelegd naar aanleiding van de podcast: We mogen onze last van de zonde bij het kruis brengen.

Vandaag is het Palmzondag, dit verwijst naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.
We zien daarom palmtakken op de weg, weergegeven door de jutezak.
De jutezak is ook een teken van verootmoediging.
In de opening van het hout is een witte calla, symbool voor lijden.
Bovenop zien we een "duif" als verwijzing naar de podcast van de afgelopen week:
Gebed om de Geest.

Het thema was deze week: gul geven.
Geven met je hart!
Waar gaat je hart naar uit?
Wat is de basis van jou spaar- en geefgedrag?
Uitdelen kan ook met de gaven die je hebt gekregen.