De kleuren van de bloemen en de kleden zijn lichter van kleur.
We groeien toe naar het licht.
Er worden 2 kaarsen aangestoken vanaf de Paaskaars: Het teken van Christus, het Licht.

Het wiel geeft verbondenheid aan.
En het is zonder begin of einde, zoals de eeuwigheid.
Op het wiel bloemen en touw in de vorm van een boom, de levensboom.
Er zijn ook 9 rozen in verwerkt, we gedenken 9 overleden broeders en zusters.
Onder de boom witte stenen met hun namen.
Het blauwe doek geeft water aan, het loopt van de Paaskaars naar de doopvont als teken van levend water en Gods verbondsbeloften.

In de Petrakerk? Ben je actief lid van de gemeente? Zoals de schoenen rond het kerkje.
Of vul je de zondag liever anders in. Zoals de sport- wandelschoenen en sloffen laten zien naast de bloementafel.