Het stuk is weer lichter van kleur. We leven toe naar het licht van Kerst.

En we steken nu 3 kaarsen aan, die middels het gemeente project, in verbinding staan met de paaskaars.

We leven toe naar het licht van Kerst.
Daarom is het stuk nu lichter van kleur dan vorige week.

En we steken nu 2 kaarsen aan, die middels het gemeente project, in verbinding staan met de paaskaars.

Want:
L(even)
I(n)
C(hristus)
H(eeft)
T(oekomst)

Christus is gekomen, en Hij zal terug komen.
Dat heeft Hij 2022 jaren geleden beloofd.
We leven in “verwachting” de tijd door, jaar in, jaar uit. Dit wordt uitgebeeld door het ronde wiel.
De Heer blijft trouw aan Zijn belofte dit is de altijd groen blijvende klimop.
De bloemen zijn nu donker van kleur, paars, de kleur van verootmoediging.
Na 4 weken van advent hopen we kerst te vieren, we leven toe naar het licht.
De bloemstukken worden daarom steeds lichter van kleur.

De witte stenen en de bloemen van de orchidee symboliseren de overleden broeders en zusters van onze gemeente.
Onder het bloemstuk is een zwart kleed: de weg van rouw, pijn en verdriet. Zo ook de neerwaartse lijnen in het stuk.
Over het zwarte kleed ligt een wit kleed: Een verwijzing naar de opstanding en het leven. De witte opgaande bloemen: Kijk omhoog en zie wat nog verborgen is.
De Paaskaars brandt: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.