De Heer is waarlijk opgestaan….

halleluja!!

Het werk van Christus zou niet compleet zijn geweest zonder Zijn opstanding. Hij Had aan niemand hoeven te verschijnen. Maar omdat wij zouden geloven verscheen Hij aan veel mensen voordat hij naar de hemel ging. Dat we weten dat Jezus is opgestaan, heeft echt alles voor ons veranderd.

De stilte is niet gebleven…                                             

Verwarring is weg, er is uitzicht…

Geen verdriet maar vreugde…

Het kruis is leeg maar blijft voor ons een  belangrijke plek waar we steeds naar toe mogen. Genade in volle glorie!

De boomstronk was overgroeid door mos. Soms lijkt het stil, maar Gods werk gaat door. Nieuw leven. Gesymboliseerd door het nieuwe jonge groen van de Lariks en de fris witte krentebloesem.

De stilte en somberheid was tot uiting gebracht door de gesloten bloemknop. Het graf was dicht.

De bloemknop is open gesprongen. De steen van het graf is weggerold, er is mooi perspectief. Het is feest!  Tot uiting gebracht door de kleurige bloemen.  Iedereen mag op zijn eigen manier uiting geven aan deze vreugde.

U zij de glorie……….

 Het kruis met een doornenkroon en Judaspenningen en één witte roos. Onderaan het kruis rode ranonkels. Het bloed dat voor ons vloeide.
De kronkeltakken staan voor verwarring van de mensen bij het kruis.
Kronkeltakken in een wolk van gipskruid. Symbool voor de situatie waarin we nu leven als gevolg van de Corona perikelen. Verwarring en onzekerheid.  Onze weg is, zeker tegenwoordig, niet recht. We weten niet welke kant we opgaan. De wolk benadrukt dat nog eens dat we zelf maar beperkt zicht hebben en niet ver vooruitkijken kunnen kijken.

Jezus deed grote wonderen: water in wijn veranderen, genas zieken, voedde 5.000 mensen met vijf broden en twee vissen, liep over water etc.  Op een dag als goede vrijdag lijkt het dat dat allemaal tot stilstand is gekomen. Wat is ervan over?  Gesymboliseerd door een eens zo sterke boomstronk die is overgroeid door mos. Er is niets meer te zien van de ooit zo grote boom.

De stilte en somberheid wordt ook  nog eens tot uiting gebracht door de gesloten bol. Het graf gaat/is dicht. Het lijkt wel voorbij….

In stilte op weg naar Pasen……….

Deze zondag is een zondag met twee gezichten.
Er is de jubel van de intocht én met het binnengaan van Jeruzalem is er ook de aankondiging van het lijden.

We zien,
Palmtakken op één stam en op de door jute uitgebeelde weg.
Daaronder een rood kleed, verbeeld dat het de lijdensweg is.
Langs de andere stam, de rank van een passiebloem die lijden aankondigt.

God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles