Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld; Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want hij is God, bekleed met macht.

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornen kroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

Oud liedboek gezang 183

Liefde is... Gods mooie toekomst, er zal een tijd van vrede komen. Vandaag is het Palmzondag. Jezus die binnen wordt gehaald als Koning. Maar Hij is op weg... Op weg naar onze verlossing. Vandaag zijn we met elkaar op weg, op weg naar een nieuwe toekomst. Als die Koning komt, zal er vrede zijn (Jesaja 11).

In de bloemschikking zie je palmbladeren, juichend wordt onze Koning ontvangen. Onder de schikking ligt jute, ingetogenheid. De weg die Jezus moet gaan is al lang van te voren uitgestippeld; via het laatste avondmaal naar Zijn kruisiging. Maar we mogen ook de opstanding zien op de 3de dag....

Op weg naar Jeruzalem maakt Jezus de discipelen duidelijk wat Hem te wachten staat.
Uitgebeeld is dat Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.”