Loof en groen in onze handen
opgaan naar Jeruzalem.
Verwachting in ons hart
misschien zien we Hem.

We roepen mee of kijken uit
daar komt Jezus!
Hij lijkt moe.
Hosanna klinkt het luid
wachtend op respons.

Maar dat gezicht
is niet van een koning.
Meer een van ons!

Uitleg bloemstuk;
Palmtakken en bloesem verwelkomen Jezus, Blijdschap gaat over in volkswoede en verraad. Het eindigt in een tragedie…
Rode bloemen (ranonkels en anjers) en het rode kleed vertolken de woede en verraad. Dood hout is Zijn dood, onze verlossing.
Gebogen bloesemtakken als onze ontferming.

Verbonden aan elkaar, door Christus het licht, een eenheid.
Vanwege de 40 dagen tijd op een ondergrond van een paars kleed en jutezak, als teken van inkeer en verootmoediging.

Witte tulpen als teken van gebed.
Wilgentakken die naar omhoog reiken.
Daaraan briefjes met gebedspunten waar wij, als kerk, vandaag voor bidden.

Vorige week was het de helft van het wiel versierd, nu het hele wiel de kerk mag weer terug naar ''normaal'''. We zijn daar blij en dankbaar voor en hopen als kerk de taken weer volop op te pakken. Het is wel een feestje met een randje, want we missen broeders en zusters die in de corona tijd door de Here zijn thuis gehaald bij hem. Daarom ook de paaskaars: door het licht van Christus opstanding zijn we met elkaar verbonden.