LICHT:
L(even)
I(n)
C(hristus)
H(eeft)
T(oekomst)

Door de doop is ook hij kind van het licht, stralend door de Zon van Gods trouw aan Zijn verbond.

Jesaja 40:31
Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe. Hij rent maar raakt niet uitgeput.

De bladeren zijn de vleugels van de adelaar. De witte chrysanten zijn de nieuwe ambtsdragers. De 2 roze zijn de 2 nieuwe pastorale ondersteuners. De 3 blauwe bloemen staan voor de kracht die die ons door de Drie-enige wordt geschonken.

Naar aanleiding van de tekst uit 1 Korinthe 11 "...in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd..." zien we judaspenning in het bloemstuk.

Verder zijn de kleuren van het nieuwe logo van de NGk te zien:
Groen : aarde
Blauw : water
Geel: licht

We zijn - door Christus - hoopvol onderweg naar Gods nieuwe wereld.

Hoewel we afscheid nemen van ds. Huibert zijn er toch feestelijke bloemen. Wij vieren zijn werk van de afgelopen 12 jaar.
De rozen en de linten; als gemeente zijn we in liefde en verscheidenheid aan elkaar verbonden.
Linten in de kleuren van de regenboog; ds. Huibert heeft ons Gods verbond gepredikt. Daarvoor staat de vingerplant. De 3 rode anthuriums staan voor de drie-eenheid.