We noemen in deze dienst de namen van broeders en zusters die zijn overleden na November 2020.
Hun namen staan op de witte steen, n.a.v. Openbaring 2 vers 17.
In de vaas voor elk van hen een roos.
Daarboven een boog van klimop, als teken van Gods blijvende trouw.

Er ligt een koord vanaf de stenen naar de paaskaars, ten teken van verbinding met het Licht van deze wereld. Ook de, dit jaar, geboren baby's zijn opgenomen in de trouw van Gods verbond.
Daarom de strik tussen de klimop.

In de doopvont een blauwe doek: Jezus, de bron van levend water, zegt; kom tot mij, ieder die vermoeid en belast is.