Jezus beklom met de apostelen een berg, daar zegende hij hen. ‘Zie ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Jezus onttrekt zich aan de ogen van de apostelen. Jezus is niet meer daar waar we Hem willen zien.

Een witte roos omgeven door fluitenkruid. Daaronder de apostelen, bloemen met een open hart naar de hemel, als beeld voor het openstaan voor de komst van de Geest.