Het graf is leeg,
De steen is weggerold...
En ze zagen de doeken opgerold liggen...
De druiven verwijzen naar het Avondmaal:
"We zien uit met groot verlangen naar Zijn verschijning, naar de bruiloft van het Lam, als Hij de wijn met ons nieuw zal drinken "
Wát een dag zal dát zijn!