Als gemeente vieren we het Heilig Avondmaal.
Dit wordt weergegeven door brood, druiven en druivenranken.
Christus leed en stierf voor ons uit Liefde - de rode roos-
Ook is er een donker gekleurde kaars, Zijn lijden was zwaar maar tegelijkertijd is Hij het Licht van de wereld.