In de 40 dagen tijd staan we stil bij het leven van Jezus op aarde. Hij werd gedragen door de Heilige Geest, maar ook verzocht door de duivel. Jezus wapent zich door te bidden tot zijn vader.
De stilte van de woestijn wordt weergegeven door de eenvoud van het stuk. In het midden van het hout is een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen biddende handen.