In de adventtijd keken we uit naar kerst.
Nu is het kerst en nog steeds kijken we uit, maar nu naar Christus wederkomst.

Hij heeft dat bekend gemaakt.
Dat lezen we in Openbaring 22:16
"Ik heb Mijn engel naar je toe gezonden om deze dingen bekend te maken...
Ik ben de stralende Morgenster"

Het "uitzien naar" wordt weergegeven door het raam, daarachter zien we een ster op het hout, Christus kwam om te sterven aan het hout.

Helaas zien wij nu nog als door een gebroken spiegel (1Cor.13)
In het raam en ook in de spiegel zien we een kruis.