Er branden drie kaarsen.
Naar aanleiding van het oude lied "de dorre vlakte der woestijnen" zien we nu een uitbreiding van het stuk met een staf die de kreupele niet meer nodig heeft omdat hij van vreugde voor zijn Heer kan springen.
En bloemen die we mogen zien, terwijl we blindgeboren zijn.
Er is stromend levend water uit een zilveren beek.