Vandaag, de eerste advent zondag, de eerste kaars wordt aangestoken.

Na aanleiding van Jesaja 35 en het oude lied "de dorre vlakte der woestijnen"

De kleuren en de basis van het stuk zijn sober, we werken toe naar kerst.

Paars, de kleur van ootmoed en verwachting.
Jute, geeft het aardse bestaan weer.

Klimop, Gods trouw die blijft, ook in de dorre vlakte van de woestijn dit leven.
Weergegeven door het zand en het dorre hout.