Saamhorigheid en verbinding als onderdeel van geluk.