5 ambtsdragers geven het stokje door aan de 4 broeders die aan hun taak beginnen.