In Johannes 7 spreekt Jezus over Zijn lijden.

Zie het gebroken brood, de druiven/wijn en doornenkroon.

In de verzen 37 en 38 zegt Hij: " Kom ... en drink van het Levende water”