U ziet uitgebeeld:

De zendingsopdracht, ga dan heen.... vandaar de globe
Om stand te kunnen houden in de strijd, gladiolen (gladiatoren)
De bloemen hebben de vorm van een zwaard, (Efeze 6:17) het zwaard van de Geest dwz. Gods Woorden
De strelitia's (vogelbek bloemen) hebben de kleur van vuur tongen, het zijn er 3, Vader, Zoon en Geest, altijd bij ons in de strijd
Grassen verbeelden uitwaaierende beweging
Graan: het was de 50ste dag na Pesach, het feest van de eerstelingen van de oogst.