Drie witte roze zijn het symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest.
De gerbera’s staan voor de nieuwe ambtsdragers.
De blik omhoog gericht om samen met de gemeente (het gipskruid) de Here te dienen.