“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan 
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.” 

Het is Pasen
een nieuw begin om te
leven met het hart.