Er branden 4 kaarsen, aangestoken vanaf de Paaskaars.
De ondergrond is groen, teken van belofte.
Het is bijna Kerst.
Het feest waarop we de geboorte van Christus de blinkende Morgenster vieren.
Daarom symbolisch de hoge lelie in het bloemstuk.