Boven de Slotkapel in Wittenberg is de Lutherroos te zien.

Het verbeeld:
Een zwart kruis, vanwege onze zonden. Daaromheen een rood hart, de liefde van Christus. Dit staat in een wit vlak. Wit de kleur van vrede, troost en vreugde. Deze roos staat in een hemelsblauw veld, dit verwijst naar Hemelse vreugde. Daaromheen een gouden ring, dit verwijst naar de eeuwige zaligheid, immers een ring heeft geen begin en geen einde.
En goud is kostbaarder dan alle metalen.

Al deze kleuren en symbolen zien we terug in het stuk.