8 Jongeren zeggen "JA" tegen Gods liefde voor hen.
Daarom 8 rozen in het bloemstuk.
Ze zijn daarmee opgenomen in de gemeente van Christus.
Dit is uitgebeeld door de cirkel van het wiel en de verbinding met de Paaskaars.
Ook vingerplantblad en klimop: als symbool voor Gods blijvende, dragende zorg.
Als teken van het Avondmaal waar deze 8 jongeren nu ook aan mogen deelnemen zijn graan en druiven gebruikt.
En de blauwe doek als teken van de doop, kort of lang(er) geleden.