De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer.
De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen 
dat wat rechtvaardig lijkt 
met geweld nemen
wat geen recht doet 
bloed en wijn
een nieuw begin.