Nieuws

Samen zingen Hardenberg

Wat hadden we de laatste keer in maart weer een fantastisch koor: ongeveer 600 zangers en zangeressen.
En wat een geweldige lofzang voor God werd er ten gehore gebracht onder leiding van onze musici.

Dit gaat D.V. binnenkort ook weer gebeuren.
U kunt de volgende datum alvast in uw agenda noteren:
Zaterdag 9 juni o.l.v. Herman Boerman - orgel, Gerhard Meerholz - synthesizer en Gert Pannekoek - bariton.
De collecte is deze avond bestemd voor omroep NOOS. Deze omroep krijgt minder subsidie. Zij verzorgen o.a. kerkdiensten via de omroep, Gloriesound – gewijde muziek enz. Wij willen deze christelijke afdeling graag steunen.
Natuurlijk is er weer koffie of thee en gelegenheid om nog even gezellig na te praten.
De aanvang is 19.30 uur.
Parkeren is gratis onder het gemeentehuis.
Wij willen u 9 juni graag begroeten in de Höftekerk te Hardenberg.

Commissie Samen Zingen Hardenberg

Dagelijks Woord

  • Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. -- Romeinen 8:3-4

Preekrooster

18-11-2018 09:00 Ds. H. Prins
14:30 Student MW. Vd Veen, Kampen
25-11-2018 09:00 Ds. T. Waalewijn, Lutten
14:30 Ds. J.H. Dunnewind, Heemse