De wekelijkse kerkdiensten beginnen om 10:00 uur en 15:00 uur. In verband met de corona-maatregelen dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan via de Kerk App van Scipio, maar ook via het telefoonnummer van de scriba: 06-11047986. 

Het preekrooster vind u op deze site of door te klikken op volgende link: https://petrakerkhardenberg.nl/de-gemeenschap/kerkdiensten

Collecten:
U kunt bijdragen aan de collecten via de Kerk App van Scipio.
Ook mag u een bijdrage overmaken op de volgende bankrekeningen:

NL93 RABO 0324 9114 24 t.n.v. GKv Hardenberg-Centrum
NL 27 RABO 0324 9113 51 t.n.v. Diaconie GKv Hardenberg-Centrum

Laten we er bij stil staan dat de kosten van de kerk wel doorgaan en dat we door de huidige crisis nu of in de toekomst mogelijk extra hulp zullen willen bieden!