Zoals u weet vergadert onze Generale Synode momenteel. Over de vergadering verschijnt regelmatig  een “synodejournaal”.
Zo is er al een verslag van de gehouden bidstond in Goes en een journaal over het bezoek van de afgevaardigden van buitenlandse kerken aan de synode.
Er zullen waarschijnlijk nog meerdere “journaals” volgen. Voor wie daar belangstelling voor heeft, ze zijn te vinden op onderstaande link:

https://lv-gs2020.nl/synode-journaal/