Dagelijks Woord

  • Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. -- Efeziers 2:10

Preekrooster

30-04-2017 11:00 N. Geertsema
15:00 T. Waalewijn
07-05-2017 09:00 Ds. A. P. Feijen ( Baalderveld-Zuid )
14:30 Ds. H. Prins